С.Гулак-Артемовський. Опера "Запорожець за Дунаєм".Перша дія. Пісня-арія Карася